Musical gr. 8

Op vrijdag 4 juli heeft gr.8 haar afscheid. Zij zullen op 4 juli een musical voor u opvoeren in het Gemeenschapshuis!!! De musical heet: Hi Bye!!! Het zal om 19.30 uur beginnen!!!

ISY

We maken voor direct nieuws en weblogs gebruik van ISY!!! Registreer u met uw eigen code!!! Geen gekregen vraag ernaar op school!!!

Belangrijke data

- 12:00PM
Eerste schooldag