Kernwaarden

We willen dat de leerlingen zich in een sociaal veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Een van de pedagogische uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan.

Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Geregeld praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. We hechten veel waarde aan het naleven en begrijpen van de schoolregels.

Kinderen voelen over het algemeen heel goed aan wanneer iets niet prettig is voor zichzelf en voor een ander.
Door ongewenst gedrag te bespreken, leren de kinderen wat wel en wat niet kan. Dit gebeurt regelmatig in alle groepen in de sociale kring. We begeleiden de leerlingen in het hanteren van de schoolregels en we rekenen daarbij op de hulp en ondersteuning van ouders.

Gerardus Majella (Positive Behaviour) Support GM(PB)S gaat uit van gewenst gedrag en het belonen van gewenst gedrag! (Zie paragraaf schoolprofiel in onze schoolgids).

GM PB)S is een preventieve aanpak van gedrag. Het heeft als doel schoolbreed en vanuit gedeelde waarden (respect, veiligheid en verantwoordelijkheid, rust reinheid en regelmaat) een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs.

GM(PB)S richt zich of het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De school stelt concrete gedragsverwachtingen op voor alle ruimtes in en rond de school. Het gewenst gedrag wordt door middel van lessen aangeleerd en vervolgens systematisch gewaardeerd en beloond.

De waarden van onze school (verantwoordelijkheid, respect, veiligheid, rust, reinheid en regelmaat) vertalen we naar concreet gedrag. Dit doen we door middel van heldere regels, pictogrammen en afbeeldingen.

Respect
Veiligheid
Verantwoordelijkheid

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details