Wie zijn wij?

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden: Inge Truijens-Kattenberg, Loeke Cloodt, Stefhanie Palmen en Jolanda van Leusden.
Interesse of vragen? Mail dan naar: mr.rkbsgerardusmajella@movare.nl

Wat doen wij?

Wij zijn een MR, die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van Bs. Gerardus Majella. Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders.  

Dit schooljaar gaan wij vooral aan de slag om met betrokken partners de school als middelpunt van de samenleving te plaatsen. Vooral als de verbouwing afgerond wordt willen wij kijken hoe wij op een positieve manier kunnen samenwerken met de omgeving. 

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

Laatste besluiten:

Eind vorig schooljaar hebben wij het schooljaarplan en het Nationaal Plan Onderwijs voor onze school goedgekeurd.
Begin dit schooljaar hebben wij akkoord gegeven voor een verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage aan de ouderraad naar €20,- per schooljaar. 

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details