Medezeggenschapsraad

Wie zijn wij?

Onze medenzeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden: Inge Truijens-Kattenberg, Alex Boelen, Stefhanie Palmen en Esther Hoyer.
Interesse of vragen? Mail dan naar: mr.rkbsgerardusmajella@movare.nl


Wat doen wij?

De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

© www.poraad.nl