Inschrijfformulier

Beste (nieuwe) ouder,

Elke school is verplicht een leerling-administratie te voeren. Deze informatie wordt verzameld in het zorgdossier van de leerling, dat nodig is om ervoor te zorgen dat we de leerling zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en, indien nodig, extra zorg kunnen bieden.


Ingevulde gegevens komen ten goede aan de leerling en zijn van belang en relevant voor de optimale begeleiding. Deze verzameling van persoonsgegevens valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming op de Persoonsgegevens; deze informatie is vrij van meldingsplicht.
Om onderwijsachterstand te bestrijden kan de overheid extra (financiële) middelen toewijzen aan de school. Het opleidingsniveau van de verzorger(s) is hiervoor een criterium. Ouders/ verzorgers zijn niet verplicht deze gegevens (“ouderverklaring”) in te vullen. Zonder deze gegevens komt een school echter niet in aanmerking voor een extra bekostiging voor leerlingen.

De ouderverklaring moet beschikbaar zijn voor controle op de juistheid van de toegekende middelen door de accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en moet daarom in de papieren administratie van de school worden bewaard. De school draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze informatie.

Klik hieronder voor het aanmeld formulier:

Aanmeld formulier Download

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details