30 nov | Terug naar school

Leerlingen terug naar school

Met het stapsgewijs openen van de scholen kan er weer (deels) onderwijs worden gegeven in de klas. Dit helpt om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Bij het stapsgewijs lesgeven in de klas zullen de scholen mogelijk tegen beperkingen aanlopen vanwege de beschikbaarheid van leerkrachten (denk o.a. aan medewerkers die vanwege hun gezondheid tot de risicogroep behoren).

In afwachting van brief ministerie van Onderwijs

Het kabinet kiest er bewust voor om op 11 mei te openen, zodat de scholen voldoende voorbereidingstijd hebben. Wij verwachten binnen enkele dagen een brief van het ministerie van Onderwijs met meer informatie over de gevolgen van de maatregelen. Ook ontvangen wij nog informatie over de protocollen die op basis van de richtlijnen van het RIVM zijn opgesteld.

Zodra wij deze informatie en protocollen hebben ontvangen, kunnen de scholen aan de slag om de gevolgen per school nader uit te werken. Daarbij rekening houdend met school(gebouw) specifieke situaties.

Noodopvang vanaf woensdag 6 mei

Voor wat betreft de noodopvang na 6 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt t/m vrijdag 8 mei. Daarna gaan alle kinderen uit de noodopvang terug naar hun eigen school voor de noodopvang.

Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei

U wordt door de schooldirecteur of de leerkracht van uw kind geïnformeerd over de voortzetting van onderwijs op afstand gedurende deze 3 dagen.

Niet doorgaan bijeenkomsten/activiteiten tot zomervakantie

Wat wel duidelijk is, is dat helaas alle tot de zomervakantie geplande activiteiten (o.a. schoolreisjes, schoolkampen, sportdagen, musicals, eindfeesten) niet door kunnen gaan en eventueel worden uitgesteld tot volgend schooljaar. Wij hebben de directeuren/leerkrachten groep 8 gevraagd om na te denken over een passende ‘schoolverlatersactiviteit’ voor de leerlingen van groep 8, wellicht begin schooljaar 2020/2021.

Nader bericht

Zoals eerder vermeld, zijn wij nog in afwachting van nadere informatie. Daarna kunnen onze scholen een de slag, waarbij zorgvuldigheid voorop staat en zorgvuldigheid kost tijd. Zodra een en ander nauwkeurig is uitgewerkt, ontvangt u nader bericht. Dat zal naar verwachting uiterlijk in de eerste week van mei zijn.

Met vriendelijke groet,
 

College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE,

Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel

Nieuws foto

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details